takaisin etusivulle 

TIETOSUOJASELOSTE
päivitetty 2.7.2022
Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Taloushallinto Härmä Oy kerää, käsittelee
ja luovuttaa henkilötietoja.

Rekisterin pitäjä
Tietosuojalain mukainen rekisterin pitäjä on Taloushallinto Härmä Oy
yhteystiedot: Kauppakatu 2, 91900 Liminka
sähköposti info@taloushallintoharma.fi ja puhelin 0414324334
Vastaava henkilö Juho Härmä

Taloushallinto Härmä Oy kerää henkilötietoja asiakkailtaan, jotka ovat
ryhtyneet asiakassuhteeseen yrityksemme kanssa joko yleensä kirjanpito ja verotus sekä
palkkahallintoon liittyvissä asioissa.

Henkilötiedot kerätään ja säilytetään paperisina tiloissa, joihin ei ole asiattomilla
pääsyä. Koneellisessa muodossa ne säilytetään salasanojen takana olevissa tiedostoissa
ja tietokoneohjelmissa (veronlaskentaohjelma, kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma)
joihin kaikkiin on rajattu pääsy. Kaikki ohjelmistot on salasanojen takana sekä meillä
on asianmukaiset virus- ja haittaohjelma suojaukset. Henkilökunta on opastettu ja koulutettu
turva-asioihin ja tietosuojalainsäädäntöön.

Keräämme henkilötietoja vain siksi, että ne ovat tarpeen liiketoimintamme vuoksi.
Hoidamme asiakkaittemme lakisääteisiä velvotteita, joiden hoitamiseen henkilötiedot
ovat välttämättömiä. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lakisääteisesti
velvottavissa tilanteissa ( kaupparekisteri, veroviranomainen, vakuutusyhtiöt ) tietoja
voidaan joissakin tapauksissa toimittaa esimerkiksi rahoittajille, mutta tämä tehdään vain
asiakkaan luvan jälkeen.

Henkilötietoja otetaan vastaan sähköpostitse, vain siinä tapauksessa että henkilötietojen
antaja on tietoinen ja hyväksyy toimintatavan.
Lähetämme henkilötietoja vain siinä tapauksessa, että vastaanottaja on asiasta tietoinen ja
on hyväksynyt toimintatavan.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista lain vaatiman ajan.
Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi. Voit milloin vain pyytää niiden oikaisemista,
päivittämistä tai poistamista.

Mikäli koet, että henkilötietojasi on käytetty väärin, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun,
yhteystiedot löytyy www.tietosuoja.fi/fi/index.html

Yrityksessämme asioita hoitaa Juho Härmä puh 0414324334
Jos kaikesta huolimatta tietoturvaloukkaus pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme siitä
soveltuvien lakien mukaisesti.

takaisin etusivulle